[Strona główna] [Działalność] [Aktualności] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]


Spotkanie Odpowiedzialnych za SWS w Zagrzebiu


/Sprawozdanie dla Odpowiedzialnych we Wspólnotach Lokalnych za Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich w Prow. św. Jana Bosko/


W dniach od 5 do 9.01.2005 roku w Zagrzebiu w domu rekolekcyjnym Sióstr Matki Boskiej Łaskawej, odbyło się spotkanie Odpowiedzialnych za SWS Regionu Centralnej Europy.
Spotkaniu przewodniczyła członkini Konsulty Światowej SWS Mirjana VUCICA. Czynny udział brał w spotkaniu ks. Delegat ks. Generała dla SWS ks. Stjepan BOLKOVAC, z domu generalnego w Rzymie.
Wszystkich uczestników było trzydziestu czterech; piętnastu z czterech prowincji Polski. Prowincję wrocławską reprezentowało 5 członków: Krzysztof Kuczera koordynator krajowy, Barbara Pierańska członkini konferencji krajowej i rady inspektorialnej, Marek Mszyca członek rady inspektorialnej, Siostra Elżbieta Niepla delagatka inspektorki wrocławskiej oraz ks. Jan Gondro delegat krajowy i inspektorialny SWS.

Tematyką spotkania była kontynuacją prac nad nowelizacją Regulaminów SWS, które zaproponowano, by były podzielone na Statuty i Regulaminy.
Statuty zatwierdzone będą przez Stolicę Apostolską, a Regulaminy przez ks. Generała. Można wnioskować patrząc na propozycje, że w Regulaminach będzie duża swoboda zapisów odnośnie poszczególnych krajów. I tak np. Chorwaci i Sloveńcy przyjmą nazwę Współpracownicy i Współpracownice Salezjańscy, Niemcy: Współpracownicy ks. Bosko, a Polacy zostaną przy nazwie Współpracownicy Salezjańscy. Nie wszyscy jednak widzieli sens w różnym narodowym nazewnictwie. Proponuje się także tworzenie wspólnot lokalnych SWS, bez konkretnej przynależności do placówek SDB czy FMA /internetowych/. Regiony Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich nie bedą pokrywały się z Regionami Zgromadzenia Salezjańskiego, tak, więc dokona się zmian także w dziedzinie struktur.

Formacyjna część spotkania w Poznaniu z okazji dnia wdzięczności Panu Bogu za ks. Bosko, będzie poświęcona zagadnieniom poruszanym przez Odpowiedzialnych za SWS w Zagrzebiu.
Spotkanie w Zagrzebiu dało szansę ukazania poprzez różne prowincje działalności formacyjnej apostolskiej Stowarzyszenia.
Prowincja wrocławska przedstawiła półgodzinną prezentacje medialną swojej działalności oraz przekazała uczestnikom szeroki wachlarz wydawniczy, ukierunkowany w sposób zdecydowany na duchowość salezjańską.
Do najważniejszych spraw wydawniczych zaliczamy: Regulaminy, Komentarz do Regulaminów, Manualle- Podręcznik dla Odpowiedzialnych za Stowarzyszenie, List Ojca św. z okazji 100-nej rocznicy śmierci ks. Bosko, list ks. Generała Vigano do Współpracowników Salezjańskich, Karta Jedności Rodziny Salezjańskiej, Karta posłannictwa Rodziny Salezjańskiej.

Rozdaliśmy także biuletyny współpracowników (ostatni numer): zatytułowany Biuletyn Współpracowników ks. Bosko oraz szereg materiałów tj. obrazki, kalendarze i inne.

Ks. Jan Gondro
Krajowy i inspektorialny delegat SWS


[Strona główna] [Działalność] [Aktualności] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]