[Strona główna] [Działalność] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]


 • KONGRES REGIONALNY STOWARZYSZENIA SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW W KRAKOWIE [Kliknij tutaj]

 • Kazanie wygłoszone na pogrzebie ks. Proboszcza Daniela Wójcika w dniu 15.09.2014 rok w Jędrzychowie [Kliknij tutaj]

 • PLAN WIELKOPOSTNEGO DNIA FORMACYJNEGO STOWARZYSZENIA SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW [Kliknij tutaj]

 • Rada Współpracowników Salezjańskich prow. Św. Jana Bosko obradowała w Ostrowie Wklp, przy wspólnocie CMWW [Kliknij tutaj]

 • Posłannictwo Salezjanina Współpracownika - Kongres Światowy - Rzym, 8-11 listopada 2012 [Kliknij tutaj]

 • Kongres - Droga wierności charyzmatowi ks. Bosko [Kliknij tutaj]

 • Protokół z posiedzenia Sekretariatu Rady Regionu Europa Centralno-Wschodnia [Kliknij tutaj]

 • SKŁAD RADY PROWINCJALNEJ SSW PROWINCJI ŚW.JANA BOSKO WROCŁAW –KADENCJA 10.12.2011-06.12.2014 [Kliknij tutaj]

 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY PROWINCJONALNEJ SSW PROW.ŚW.JANA BOSKO WE WROCŁAWIU ZA OKRES OD 06.12.2008 DO 10.12.2011 [Kliknij tutaj]

 • Spoptkanie delegatów Rodziny Salezjańskiej, 27-30.10.2011 - Wiedeń [Kliknij tutaj]

 • Kongres Byłych Wychowanków Salezjańskich w Rzymie [Kliknij tutaj]

 • Ks. Stanisław Semik - człowiek, przyjaciel, kapłan - wspomnienie [Kliknij tutaj]

 • Sprawozdanie delegata prowincjalnego [Kliknij tutaj]

 • List delegata inspektorialnego /listopad 2008/ [Kliknij tutaj]

 • List /październik 2008/ [Kliknij tutaj]

 • Program Formacyjna na rok 2008 [Kliknij tutaj]

 • List do wspólnot [Kliknij tutaj]

 • Kongres Regionalny Europa Centralna i Wschodnia [Kliknij tutaj]

 • Kongres Regionalny - informacje [Kliknij tutaj]


Wrocław: Kongres Krajowy Salezjanów Współpracowników
CZAS TRWANIA:
29 czerwca 2013 r.

MIEJSCE:
Wrocław, ul. B. Prusa 78 (kościół św. Michała Archanioła).

OPIS ZAPOWIEDZI:
Zapraszamy wszystkich odpowiedzialnych i członków Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic na Krajowy Kongres SSW, który odbędzie się we Wrocławiu przy ul. B. Prusa 78, w sobotę dnia 29 czerwca 2013 r. w kościele św. Michała Archanioła.

Program:
 • godz. 16.00 uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. inspektora Alfreda Leji. Homile wygłosi ks. dr Ryszard Kempiak. Możliwość złożenia przyrzeczeń w SSW.
 • od godz. 18.00 do 19.30 braterskie spotkanie.
 • godz. 19.30 spotkanie formacyjne w budynku PGS im. św. Edyty Stein. Referat ks. dr Ryszard Kempiak "Ks. Bosko w naszej Ojczyżnie od 115 lat".
 • godz. 21.00 apel w kościele sw. Michala Archanioła.
Zgłaszać się można poprzez ks. delegatów inspektorialnych i siostry delegatki inspektoriane SSW . Uprzejmie prosimy o wspólne zgłoszenia z prowincji, lub indywidualnie, do dnia 15 czerwca 2013 r., na adres: jgondro@salezjanie.pl, lub telefonem 71 322 70 82, 71 322 25 10.

MAIL KONTAKTOWY / ORGANIZATORA:
jgondro@salezjanie.plJak już informowałam we wcześniejszym moim liście w pierwszą niedzielę wakacji 21 czerwca br. w Prywatnym Salezjańskim Gimnazjum im. św. Edyty Stein we Wrocławiu zebrała się Rada SSW naszej Prowincji, aby wspólnie opracować i zatwierdzić Plan Formacyjno-Apostolski SSW na rok 2009/2010.
Rada ustaliła daty ważniejszych uroczystości w prowincji, terminy swoich spotkań oraz wizytacji wspólnot przy Siostrach Salezjankach i księżach Salezjanach.
Miło mi poinformować Siostrę Delegatkę, że w sobotę 19 września 2009 roku o godzinie 11.00 Rada Prowincjalna pragnie spotkać się ze wspólnota lokalną SSW przy CMW .Serdecznie proszę o przekazanie tej informacji Radzie Lokalnej.
Na czas trwających jeszcze wakacji przesyłam życzenia wielu łask Bożych i miłego wypoczynku.
Pozdrawiam serdecznie.


Dorota DoroszZarząd Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich ogłasza Walny Zjazd Członków w dniu 22 czerwca 2008 roku o godzinie 10.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy są zainteresowani zmianami w statucie oraz reorganizacją struktur stowarzyszenia (przede wszystkim relacji między oddziałami terenowymi a Zarządem Głównym).Kongres Światowy

Drodzy Delegaci i Delegatki Lokalni
Kochani Salezjanie Współpracownicy

W daniach 09 - 12.11.2006 odbył się w Rzymie długo oczekiwany Kongres Światowy Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich, który miał za zadanie zakończyć sześcioletni okres pracy nad nowym regulaminem zatwierdzając go. Celem podjętej pracy nad odnową podstawowego dokumentu Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich jest wyraźniejsze podkreślenie ewangelicznej inspiracji Stowarzyszenia; zapewnienie zgodności z myślą i sercem ks. Bosko; danie konkretnych odpowiedzi na nowe sytuacje, jakie niesie współczesny świat; zapewnienie elastyczności, uwzględniając uwarunkowania kulturowe, społeczne itp.; zapewnienie operatywność różnym poziomom animacji i zarządzania;
Jak wiemy będzie on składał się z dwóch części: Statutu i Regulaminu pod wspólną nazwą: "Program Życia Apostolskiego". Do Domu Generalnego Salezjanów przybyło 251 reprezentantów z całego świata. Kongresowym obradom przewodniczyli: Rosario Maiorano - koordynator światowy, Ks. Adriano Bregolin - wikariusz Generalny, Matka Generalna Salezjanek - siostra Antonia Colombo. W dwóch ostatnich dniach był z nami Generał salezjanów - ks. Pascuale Chavez. O intensywności pracy niech świadczy fakt, że każdego dnia Zgromadzenie spotykało się na czterech sesjach, pracując w sumie przez 7 godzin, głosując z osobna nad każdym artykułem.
Pierwszą ważną sprawą zatwierdzoną przez Kongres była zmiana nazwy. Teraz brzmi ona: "Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic". Jest to wypełnienie myśli Ks. Bosko, który już w momencie zakładania Stowarzyszenia w 1896 roku myślał o jego członkach jako o "Salezjanach zewnętrznych". Następnie Zgromadzenie zatwierdziło, że dokument będzie składał się z dwóch części: Statutu, który określa tożsamość Salezjanina Współpracownika, ducha, posłannictwo i zasady struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Ta część Dokumentu będzie zatwierdzana przez Stolicę Apostolską. Druga część: Regulamin - zawiera punkty praktyczne, które wyszczególniają i regulują działalność, metodologię, strukturę i organizację. Czyni zasady Statutu, któremu jest podporządkowany, możliwe do stosowania w codziennym życiu Stowarzyszenia. Ta część będzie zatwierdzana przez Przełożonego Generalnego.
Większość zatwierdzonych zmian dotyczy uaktualnienia sformułowań, uczynienia ich bardziej przejrzystymi i jasnymi. Ale zostały także dokonane zmiany, które są dużą nowością zarówno w sprawach formacji, apostolstwa jak i organizacji. Dla przykładu można tu wymienić podkreślenie rodziny jako pierwszego miejsca zaangażowania Salezjanina Współpracownika, umożliwienie zaangażowania w działalność społeczno-polityczną, jasne określenie postawy wobec niechrześcijan włączających się w dzieła salezjańskie (dotyczy to zwłaszcza krajów azjatyckich). Ważnym dla Stowarzyszenia jest umożliwienie tworzenia Wspólnot nie tylko przy Domach salezjańskich, ale i przy dziełach Salezjańskich np. szkołach, jak i Wspólnot utrzymujących kontakt przy wykorzystaniu współczesnych technologii komunikacji. Wprowadzono możliwość weryfikacji członków Wspólnot chociażby poprzez obowiązek corocznego odnawiania Przyrzeczenia przez Salezjanów Współpracowników. Znajdujemy także mocniejsze uwypuklenie roli Inspektorów salezjańskich i delegatów/delegatek lokalnych. Z zatwierdzonym "Programem Życia Apostolskiego" z wszystkimi zmianami, które zostały jeszcze wprowadzone na Kongresie, wprowadzono np. jeden całkiem nowy artykuł, a jeden zupełnie przebudowano) Salezjanie Współpracownicy będą mogli się zapoznać po ich przetłumaczeniu i uaktualnieniu posiadanych tekstów. W przedostatnim dniu Kongresu, w głosowaniu nad całością Dokumentu został on zaaprobowany przez ogromną większość Zgromadzenia i można przyjąć, że już stał się obowiązujący dla członków Stowarzyszenia. Ksiądz Generał w przemówieniu na zakończenie Kongresu powiedział, że zmiana nazwy to wypełnienie pierwotnej myśli ks. Bosko. Bycie salezjanami to żyć jego duchem, duchem salezjańskim i nie chodzi o to, aby wyłączyć się ze świata, ale przeżywać wszystko, z czego składa się współczesny świat w duchu salezjańskim. Salezjanin Współpracownik nie jest działaczem, ale współpracownikiem Boga w prowadzeniu innych do zbawienia. Ma tego dokonywać przez praktykowanie miłości. Przełożony Generalny zwrócił także uwagę na jedność w Rodzinie Salezjańskiej. Autonomia tak, ale zbytnie jej podkreślanie powoduje, że niewiele możemy zdziałać. Bez komunii nie będziemy widoczni jako "ruch salezjański", będziemy mało skuteczni i mało wiarygodni. Podkreślił, że Salezjanie mają szczególną rolę w Rodzinie Salezjańskiej, że to oni w pierwszym rzędzie są odpowiedzialni za animację i duchowość w Stowarzyszeniu, wołał: "trzeba być razem! Od Centrów Lokalnych zaczynając!" Następnie wskazał nam - Rodzinie Salezjańskiej - podstawowe zadania. Na poziomie Kościelnym - ewangelizować. Na poziomie kulturowym bronić życia "od poczęcia, aż do śmierci". Współczesny świat promuje kulturę bez życia, a ono nie jest i nie może być produktem ludzkim, jest darem Boga! Mamy bronić rodziny i aktywnie uczestniczyć w wychowywaniu młodego pokolenia, zaangażować się w życie społeczno-polityczne, gdyż nie można stać z założonymi rekami, a życie toczy się obok nas. W niedzielę 12 listopada Kongres uroczyście został zamknięty na Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Generała. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Watykanu, gdzie w Grotach Bazyliki św. Piotra - tuż obok grobu Jana Pawła II - odnowili Przyrzeczenie (także w języku polskim), a później uczestniczyli na placu św. Piotra w modlitwie Anioł Pański z Ojcem św. Benedyktem XVI. Rozjechaliśmy się do domów z nowymi doświadczeniami, ubogaceni, napełnieni wiarą i mocą do pełnienia misji salezjańskiej i dumni z przynależności do Stowarzyszenia, które liczy obecnie 34.000 członków na całym świecie. Trochę zazdrościliśmy, że przy entuzjazmie Salezjanów Współpracowników z Ameryki Południowej i Środkowej, Azji, ich ekspansywności i rozwoju "stara Europa" i Ameryka Północna wypada trochę blado. Ale to może nas tylko pobudzać do intensywniejszej pracy, do zatroszczenia się o większą aktywność a w szczególności o nowe powołania. Przed nami wielkie pole pracy, wiele możliwości niesienia innym Boga w duchu salezjańskim, szerzenia Jego Królestwa na ziemi, tu i teraz. Wystarczy tylko być wiernym podjętym zobowiązaniom, kochać Jezusa, kochać Księdza Bosko i kochać innych ludzi.

Kuczera Krzysztof


 • Relacja z spotkania Konsulty Światowej SSW w Bratysławie [Kliknij tutaj]

 • List - luty 2008 r. [Kliknij tutaj]

 • Spotkanie w Sosonowcu 9.02.2008 r. [Kliknij tutaj]

 • Karta zgłoszenia na Studium Formacyjne 19-21.10.2007 r. [Kliknij tutaj]

 • List Księdza Delegata SSW Jana Gondro /lipiec 2007 r./ [Kliknij tutaj]

 • List Księdza Delegata SSW Jana Gondro [Kliknij tutaj]

 • Sprawozdanie ze studium formacyjnego SWS [Kliknij tutaj]

 • Kilka słów o studium formacyjnym - D. Dorosz i K. Kuczera [Kliknij tutaj]

 • Studium formacyjne - wrzesień 2006 - konferencja - ks. Krasoń [Kliknij tutaj]

 • Studium formacyjne - wrzesień 2006 - program ramowy [Kliknij tutaj]

 • Protokół z posiedzenia Rady Inspektorialnej SWS prowincji św. JANA BOSKO /22.04.2006/ [Kliknij tutaj]

 • Regulamin Światowego Kongresu SWS [Kliknij tutaj]


[Aktualności] [Działalność] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]