[Strona główna] [Aktualności] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]


Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich
ul. B. Prusa 78
58-318 Wrocław
telefon: 0/71/ 322 70 82
http://www.sws.salezjanie.pl
e-mail: sws@salezjanie.pl


    Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich zostało założone przez św. Jana Bosko w 1876 roku. Po raz pierwszy w Polsce na terenie całego kraju zarejestrowano je 31 stycznia 1995 roku.

    Zgodnie z zarejestrowanym tekstem STATUTU Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

"Zrzeszenie wszystkich, którzy żyjąc wiarą , czerpią natchnienie z programu apostolskiego ks. Bosko, szczególnie z pracy z młodzieżą: Ubogą, opuszczoną, wyobcowaną społecznie, posiadającą trudności we wchodzeniu do świata pracy, ujawniającą oznaki powołania apostolskiego. Służba wobec wymienionej grupy młodych poprze: Troskę o kształtowanie dorosłej osobowości młodzieży w kontekście ich aktualnej sytuacji, rozwijanie wewnętrznej wrażliwości ludzi młodych na otaczający świat, pogłębianie wiary i życia duchowego jednostki, właściwe świadectwo proponowanych wartości"

    Tworzą tę wspólnotę wychowawczą ludzie świeccy, aby przez swoją działalność nieść pomoc w wychowaniu rodzinie, instytucjom wychowawczym i Kościołowi.
    Stowarzyszenie aktywnie działa przez cały rok kalendarzowy, prowadząc na terenie całej Polski, a szczególnie na Dolnym Śląsku (przede wszystkim we Wrocławiu), świetlice, oratoria, angażując się wszędzie tam, gdzie istnieją problemy wychowawcze, a skrajna bieda przeszkadza spokojnie wzrastać młodemu człowiekowi.
    Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich organizuje różne akcje, tj. Wigilie dla dzieci będących w potrzebie, Śniadania Wielkanocne dla biednych, pomoc materialną dzieciom i młodzieży gromadzącej się w świetlicach, zwanych oratoriami. Każdego roku przygotowuje wyjazdy na wakacje dla dzieci i młodzieży, zimowiska, półkolonie letnie i zimowe. Współpracuje z rożnymi instytucjami pozarządowymi, kościelnymi i edukacyjnymi. Stowarzyszenie stawia sobie zasadniczo cele wychowawcze, integracyjne, ekologiczne i przede wszystkim, rekreacyjno - wypoczynkowe.
    Realizuje swoje zamierzenie poprzez własny system wychowawczy, zwany systemem prewencyjnym, inaczej uprzedzającym. Rozum, miłość, dobroć - to zasadnicze elementy tego systemu. Asystencja, czyli ustawiczne towarzyszenie wychowankowi, to praktyczny sposób wspólnej obecności, tworzącej środowisko wychowawcze.
    Około 700 osób korzysta każdego roku z możliwości wyjazdów wakacyjnych letnich i zimowych. Najczęściej wyjeżdżamy do domów wypoczynkowych w Wiśle - Halny i w Przesiece k. Szklarskiej Poręby - Markus. Stałe akcje prowadzi się we Wrocławiu, głównie na terenie budynku Prywatnego Gimnazjum Salezjańskiego im. św. Edyty STEIN.

Ks.Jan Gondro sdb
/prezes/

Oto kronika ilustrująca migwaki z wielu bardzo zdjęć jakie są w posiadaniu archiwum Stowarzyszenia.
Niech te zdjęcia ukażą choć trochę atmosferę tych wspaniałych chwil pełnych formacji i apostolstwa jakie wciąż podejmują członkowie Stowarzyszenia.

1.jpg
1.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
17.jpg
17.jpg
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
2.jpg
2.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
21.jpg
22.jpg
22.jpg
23.jpg
23.jpg
24.jpg
24.jpg
25.jpg
25.jpg
26.jpg
26.jpg
27.jpg
27.jpg
28.jpg
28.jpg
29.JPG
29.JPG
3.jpg
3.jpg
30.jpg
30.jpg
31.jpg
31.jpg
32.jpg
32.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg

[Strona główna] [Aktualności] [Formacja] [Adresy kontaktowe] [Galerie zdjęć] [Kontakt z SWS]